Hvala Vam što ste posetili advokatidjuricvidakovic.rs web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje advokatidjuricvidakovic.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem advokatidjuricvidakovic.rs web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa web sajta advokatidjuricvidakovic.rs od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za advokatidjuricvidakovic.rs i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom vlasnik web sajta i korisnik ne dogovore drugačije..

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na advokatidjuricvidakovic.rs web sajtu je u vlasništvu Advokatske kancelarije Đurić Vidaković ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela advokatidjuricvidakovic.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

Advokatska kancelarij Đurić Vidaković se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na advokatidjuricvidakovic.rs web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednostadvokatidjuricvidakovic.rs web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima.

Linkovi na druge web stranice

advokatidjuricvidakovic.rs web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na advokatidjuricvidakovic.rs web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Advokatska kancelarija Đurić Vidaković ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na advokatidjuricvidakovic.rs web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti web sajta advokatidjuricvidakovic.rs.

Izmena uslova korišćenja

advokatidjuricvidakovic.rs zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtuadvokatidjuricvidakovic.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti advokatidjuricvidakovic.rs web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge advokatidjuricvidakovic.rs nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

E-commerce

E-commerce prodajno mesto je skup jedinstvenih parametara dodeljenih od strane Banke kojima se ESHOP Trgovca identifikuje u sistemima Banke i sistemima kartičarskih organizacija i kojim se posredstvom interfejsa opisanih u tehničkoj dokumentaciji omogućava prihvatanje platnih kartica a za koje se Trgovac Okvirnim ugovorom obavezao da prihvata platne kartice kao bezgotovinski način plaćanja putem elektronskih kanala podržanih od strane Banke (u daljem tekstu: EPM);

Reklamacije 

Reklamacija je pisani prigovor na platnu transakciju izvršenu platnom karticom na EPM-u Trgovca, koju su podneli Kupac ili Banka. Reklamacija u smislu ovog OUP-a za E-commerce usluge, ne obuhvata prigovor Kupca na materijalne i pravne nedostatke kupljene robe/usluga na EPM Trgovca. Kupac može zatražiti reklamaciju na pruženu uslugu ili kupljen proizvod sa sajta advokatidjuricvidakovic.rs putem e-mail adrese kontakt@djuricvidakovic.rs.

Prodaja

Advokatska kancelarija Đurić Vidaković se obavezuje na poštovanje svih zakona Republike Srbije koji se tiču internet zakona i pravilnika kao i zakona koji se tiču poslovanja preko interneta. 

Plaćanje

Web sajt advokatidjuricvidakovic.rs koristi integrisani sistem online plaćanja Raiffeisen Banke koji Vam garantuje sigurnost plaćanja i Vaših podataka. 

Advokatska kancelarija Đurić Vidaković