Građansko pravo

Zastupanje u:

 • parničnim postupcima
 • radnim sporovima
 • bračnim i prodičnim sporovima
 • ostavinskim postupcima
 • upravnimn postupcima i upravnim sporovima
 • Zastupanje pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljudska prava

Radno pravo:

 • zasnivanje i raskid radnog odnosa,
 • odgovornost zaposlenog i poslodavca,
 • novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom,
 • kolektivne ugovor,
 • radnopravni sporovi,
 • opšti akta društava.

Imovinsko i ugovorno pravo:

 • zaključivanja ugovora i zastupanja u pregovorima u vezi sa zaključivanjem ugovora

Privredno pravo

1. Stečajni postupak:

 • izrada i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
 • prijava potraživanja u stečajnom postupku , osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (tzv. Osiguranje od autoodgovornosti)
 • zastupanje klijenata na skupštini poverilaca ili na sednicama odbora poverilaca,
 • davanje saveta i usmeravanje klijenata na koji način je moguće izvršiti postupak reorganizacije,
 • sačinjavanje stečajnog plana,
 • savetovanje stečajnih poverilaca o njihovim pravima u toku trajanja stečajnog postupka,
 • podnošenje tužbi za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.

2. Korporativno pravo.

3. Privredni sporovi.

4. Poresko pravo.

Krivično pravo

Zastupanje u:
 • Zastupanje i odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
 • Zastupane oštećenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima, bračnim i prodičnim sporovima
 • Zastupanje pravnih lica u postupcima za privredne prestupe,
 • Sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred svim sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje – saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka, izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. ,
 • Isto važi i za privredne prestupe i prekršaje.

Korporativno pravo

Korporativno pravo podrazumeva:

 • osnivanja kompanija i njihovih predstavništava,
 • donošenju svih neophodnih akata u poslovanju,
 • sprovođenju svih statusnih promena i promena pravne forme,
 • povećanje i smanjenje osnovnog kapitala,
 • poslovi u vezi sa sopstvene akcije i udele,
 • prinudni otkup i prinudna prodaja akcija,
 •  pripreme i saveti u vezi sa održavanjem skupština akcionara, sastancima upravnih, nadzornih odbora i drugih organa privrednih društava.

Zaštita ljudskih prava

Zaštita:
 • Sastav Ustavnih žalbi i zastupanje pred Ustavnim sudom.
 • Sastav predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava.