Autorski honorar- koliko autoru stvarno pripada

Autorski honorar

Često autor nema precizan odgovor na pitanjekoliko iznosi njegov honorar. Da li autor naplaćuje neto ili bruto iznos, da li je u obavezi da plati poreze i doprinose, koji iznos honorara se stavlja u ugovor, samo su neka od pitanja koja se autoru obaevzno javljaju prilikom ugovaranja posla. Šta je autorski honorar Autorski honorar je […]

Dokazna sredstva u poreskom postupku

Građani Beograda su se mogli susresti sa nezakonitim postupanjem organa lokalne samouprave prilikom utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. Naime, Zakonom o porezima na imovinu, predviđeno je da se vrednost nepokretnosti (poreska osnovica) utvrđuje na osnovu njene korisne površine i na osnovu prosečne cene kvadratnog metra  odgovarajuće zone u kojoj se nalazi. Grad Beograd svake godine […]

Porez na prihode stečene iz inostranstva (internet zarada)

Poslednjih godina se i naša zemlja svrstala u red onih koji se mogu pohvaliti porastom „ freelance-ra “ od kojih značajno mesto zauzimaju IT stručnjaci.   Svi oni za svoje poslove preko interneta primaju uplate od firmi iz inostranstva, nevezano od oblika plaćanja, bilo u vidu čekova ili direktnih uplata na devizne račune. Praksa oporezivanja […]