ULAZAK NOVOG ČLANA U DRUŠTVO I UVOĐENJE INVESTITORA U KOMPANIJU

Ulazak novog člana u društvo

Da, moguće je da se izvrši prelazak preduzetnika u doo (društvo sa ograničenom odgovornošću). Ovaj prelazak nije „direktan“ jer ustvari dolazi do gašenja preduzetnka i nastavljanja delatnosti u formi doo. Iako zvuči komplikovano, u pitanju je jedan postupak koji će u ovom tekstu biti detaljno iznet.

PRELAZAK PREDUZETNIKA U DOO

Prelazak preduzetnika u DOO

Da, moguće je da se izvrši prelazak preduzetnika u doo (društvo sa ograničenom odgovornošću). Ovaj prelazak nije „direktan“ jer ustvari dolazi do gašenja preduzetnka i nastavljanja delatnosti u formi doo. Iako zvuči komplikovano, u pitanju je jedan postupak koji će u ovom tekstu biti detaljno iznet.

PRIGOVOR TREĆEG LICA ILI KAKO IZBEĆI PLAĆANJE TUĐEG DUGA?!

PRIGOVOR-TREĆEG-LICA

Aleksandar Đurić   Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima. Pravilo je da se izvršenje sprovodi na imovini izvršnog dužnika. U praksi se dešava da se sa istim započne na tuđoj imovini. Ovde govorimo o slučajevima […]