ŠTA JE PROBNI RAD?

probni rad

Zašto je probni rad koristan pri zapošljavanju novih ljudi?a Izabrali ste kandidata kojeg želite da zaposlite ali i dalje niste sigurni da će stručno, saveso i efikasno obavljati poslove. Šta ako se posle nekoliko meseci ispostavi da ipak nije odgovarajući za tu poziciju? Postoji način da najpre proverite stručne i druge radne sposobnosi novozaposlenog i […]

IZVRŠENJE NIJE BAUK

izvršenje

Aleksandar Đurić   Advokat sa preko 10 godina koji se uspešno bavi advokatskim poslovima u oblasti privrednog, korporativnog i radnog prava, kao i zastupanjem u parnicama i porodičnim sporovima. Sve što treba da znate o postupku izvršenja U sredstvima javnog informisanja često se mogu čuti primedbe građana na postupanje javnih izvršitelja prilikom sprovođenja izvršenja. Izvršenje […]

FAKTURA ZA PAUŠALCE

Faktura za paušalce

Faktura za paušalce Otvorili ste firmu u formi preduzetnika i došlo je vreme prve naplate. Prvi put dolazite u situaciju da kupcu ili korisniku Vaših usluga treba da izdate fakturu. Logično da ćete sebi postaviti pitanje kako uopšte treba da izgleda faktura za paušalce. Ta faktura, odnosno račun, pre svega mora da sadrži sve elemente […]

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Izmene osnivačkog akta

Izmene Osnivačkog akta društva Osnivačkim aktom društva (DOO), koji može biti Ugovor o osnivanju kada društvo osniva više osnivača, ili Odluka o osnivanju društva kada društvo osniva jedan osnvač, osniva se društvo i taj akt se obavezno prilaže prilikom registracije društva u APR-u. Društvo može, a nekada je u obavezi, da vrši izmene Osivačkog akta, […]