ZAJEDNIČKA SVOJINA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Aleksandar Đurić Naplata potraživanja se sprovodi na stvarima i pravima koje moraju da budu vlasništvo dužnika. Međutim, stvar može biti i u režimu suvlasništva ili zajedničke svojine. Šta je zajednička svojina? Zajednička svojina ili zajedničko vlasništvo, predstavlja svojinu ili vlasništvo više lica (zajedničari) na nepodeljenoj stvari, kada su njihovi udeli odredivi ali nisu unapred određeni. […]

SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA STVARIMA I PRAVIMA U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI

Aleksandar Đurić Predmet prinudnog izvršenja mogu biti stvari i prava izvršnog dužnika. Ali šta se dešava ako je predmet izvršenja u režimu zajedničke svojine. Zajednička svojina predstavlja svojinu više lica na nepodeljenoj stvari, kada su njihovi udeli odredivi ali nisu unapred određeni. Upravo činjenica neodređenosti suvlasničkih udela razlikuje režim zajedničke svojine od režima suvlasništva gde […]

ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA ILI KAKO DA NAPUSTITE DOO U KOJEM STE VLASNIK

Istupanje člana iz društva

Da, moguće je da se izvrši prelazak preduzetnika u doo (društvo sa ograničenom odgovornošću). Ovaj prelazak nije „direktan“ jer ustvari dolazi do gašenja preduzetnka i nastavljanja delatnosti u formi doo. Iako zvuči komplikovano, u pitanju je jedan postupak koji će u ovom tekstu biti detaljno iznet.

ULAZAK NOVOG ČLANA U DRUŠTVO I UVOĐENJE INVESTITORA U KOMPANIJU

Ulazak novog člana u društvo

Da, moguće je da se izvrši prelazak preduzetnika u doo (društvo sa ograničenom odgovornošću). Ovaj prelazak nije „direktan“ jer ustvari dolazi do gašenja preduzetnka i nastavljanja delatnosti u formi doo. Iako zvuči komplikovano, u pitanju je jedan postupak koji će u ovom tekstu biti detaljno iznet.