Privredno pravo

Korporativno, poresko pravo, privredni sporovi i stečajni postupak

Krivično pravo

Zastupanje i odbrana okrivljenih fizičkih i
pravnih lica

Građansko pravo

Obuhvata zastupanje u radnom i imovinskom i ugovornom pravu.

Korporativno pravo

Rešavanje svih pravnih delatnosti vezanih za korporativno pravo

"Najviši stepen stručnosti i ažurnosti u pružanju pravne pomoći svim klijentima za nas je imperativ broj jedan. Nastojimo u potpunosti da izađemo u susret svim pravnim izazovima sa kojima se suočavate u Vašem poslovanju ili u privatnom životu, ostavljajući Vama da se, sa brigom manje, posvetite lepšim stvarima."

Aleksandar Đurić

+381 (64) 111 30 49

Dragana Vidaković

+381 (64) 229 11 33

probni rad

ŠTA JE PROBNI RAD?

Zašto je probni rad koristan pri zapošljavanju novih ljudi?a Izabrali...

Faktura za paušalce

FAKTURA ZA PAUŠALCE

Faktura za paušalce Otvorili ste firmu u formi preduzetnika i...

Izmene osnivačkog akta

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Izmene Osnivačkog akta društva Osnivačkim aktom društva (DOO), koji može...