Privredno pravo

Korporativno, poresko pravo, privredni sporovi i stečajni postupak

Krivično pravo

Zastupanje i odbrana okrivljenih fizičkih i
pravnih lica

Građansko pravo

Obuhvata zastupanje u radnom i imovinskom i ugovornom pravu.

Korporativno pravo

Rešavanje svih pravnih delatnosti vezanih za korporativno pravo

"Najviši stepen stručnosti i ažurnosti u pružanju pravne pomoći svim klijentima za nas je imperativ broj jedan. Nastojimo u potpunosti da izađemo u susret svim pravnim izazovima sa kojima se suočavate u Vašem poslovanju ili u privatnom životu, ostavljajući Vama da se, sa brigom manje, posvetite lepšim stvarima."

Aleksandar Đurić

+381 (64) 111 30 49

Dragana Vidaković

+381 (64) 229 11 33