Zaštita ljudskih prava

 

Zaštita ljudskih prava:

- Sastav Ustavnih žalbi i zastupanje pred Ustavnim sudom

.

- Sastav predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava.

 
 
Podeli: