– Sastav Ustavnih žalbi i zastupanje pred Ustavnim sudom

– Sastav predstavki i zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava.