Krivično pravo

 

Krivično pravo

- Zastupanje i odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
- Zastupane oštećenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
- Odbrana maloletnika u krivičnim postupcima i zastupanje oštećenih maloletnih lica,
- Zastupanje pravnih lica u postupcima za privredne prestupe,
- Sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred svim sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje - saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka, izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. ,
- Isto važi i za privredne prestupe i prekršaje.
 
 
Podeli: