– Zastupanje i odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
– Zastupane oštećenih fizičkih i pravnih lica u krivičnim i prekršajnim postupcima,
– Odbrana maloletnika u krivičnim postupcima i zastupanje oštećenih maloletnih lica,
– Zastupanje pravnih lica u postupcima za privredne prestupe,
– Sve pravne radnje u predkrivičnom i krivičnom postupku koji se vodi protiv osumnjičenih pred svim sudovima i državnim organima, a naročito prisustvovanje – saslušanjima, raspravama, sačinjavanje svih vrsta podnesaka, izjavljivanje žalbi i vanrednih pravnih lekova. ,
– Isto važi i za privredne prestupe i prekršaje.