Advokat Dragana Vidaković poseduje više od 8 godina iskustva u oblasti privrednog prava, kako u sferi zastupanja privrednih društava tako i u zaštiti interesa članova društava i akcionara. Takođe poseduje značajno iskustvo u oblasti upravnog, radnog i porodičnog prava, parničnom i izvršnom postupku. U svojoj karijeri ima zabeleženo više desetina odluka o zaštiti osnovnih ljuskih prava pred Ustavnim sudom za ljudska prava. Advokat Dragana Vidaković je visoko obrazovanje stekla na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, poseduje višegodišnje iskustvo u privredi, a član je advokatske komore Beograda od 2017. godine.


Adresa za prijem pošte i stranaka
Mileševska 34a/2, Beograd

Telefon
(+381) 64 229 11 33

 

Podeli: