Zajednicka imovina supruznika i nova pravila upisa u Katastar nepokretnosti

Prilikom razvoda braka često se pred supružnicima javi pitanje: šta je zajednicka imovina supruznika ? Komplikacije se, dalje, javljaju prilikom utvrđenja koji deo imovine stečene u braku pedstavlja posebnu, a koje zajedničku imovinu supružnika.  Zajednicka imovina supruznika i njena podela biće u
Detaljnije