Aleksandar Friese je dipolimirao na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine na Pravosudno-upravnom smeru, sa prosečnom ocenom 9,48. Trenutno pohađa Master akademseke studije na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bio je  primalac stipendije od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posebno se ističe u oblasti krivičnog prava.


Adresa
Palmira Toljatija 5, Novi Beograd

Telefon
(+381)  63 1679245

Podeli: