Advokat Aleksandar Đurić ima više od 10 godina iskustva u oblasti krivičnog prava, naknade štete,porodičnog i radnog prava, stečaja, parničnog i izvršnog postupka. Takođe poseduje značajno iskustvo u oblasti upravnih postupaka i upravnih sporova. Advokat Aleksandar Đurić je posebno iskustvo stekao u postupcima pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljuska prava pred kojima je obezbedio zaštitu osnovnih ljuskih prava za stotine klijenata. Aleksandar je visoko obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, a član je advokatske komore Beograda od 2009. godine.


Adresa
Palmira Toljatija 5, Novi Beograd

Telefon
(+381)  64 111 30 49

Podeli: