Advokat Aleksandar Đurić ima više od 15 godina iskustva u oblasti krivičnog prava, naknade štete,  stečaja, parničnog i izvršnog postupka. Takođe poseduje veliko iskustvo u oblasti upravnih postupaka i upravnih sporova. Advokat Aleksandar Đurić je posebno iskustvo stekao u postupcima pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljuska prava pred kojima je obezbedio zaštitu osnovnih ljuskih prava za stotine klijenata. Aleksandar je visoko obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, a član je advokatske komore Beograda od 2009. godine.


Adresa za prijem pošte i stranaka
Mileševska 34a/2, Beograd

Telefon
(+381)  64 111 30 49

 

Podeli: