Advokati

Dragana Vidaković

Advokat Dragana Vidaković poseduje više od 5 godina iskustva u oblasti privrednog prava, kako u svferi zastupanja privrednih društava tako i u zaštiti interesa članova društava i akcionara. Takođe poseduje značajno iskustvo u oblasti upravnog, radnog i porodičnog prava, parničnom i izvršnom postupku. U svojoj karijeri ima zabeleženo više desetina odluka o zaštiti osnovnih ljuskih prava pred Ustavnim sudom za ljudska prava. Dragana je visoko obrazovanje stekla na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, poseduje višegodišnje iskustvo u privredi, a član je advokatske komore Beograda od 2017. godine.

Aleksandar Đurić

Advokat Aleksandar Đurić ima više od 10 godina iskustva u oblasti krivičnog prava, naknade štete,porpodičnog i radnog prava, stečaja, parničnog i izvršnog postupka. Takođe poseduje značajno iskustvo u poblasti upravnih postupaka i upravnih sporova. Aleksandar je posebno iskustvo stekao u postupcima pred Ustavnim sudom i Evropskim sudom za ljuska prava pred kojima je obezbedio zaštitu osnovnih ljuskih prava za stotine klijenata. Aleksandar je visoko obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, a član je advokatske komore Beograda od 2009. godine .

Podeli: